Forretningsservices

Disse omkostninger er forbundet med services der supportere lejers forretning i dagligdagen:

En af de største omkostninger i denne kategori er lønomkostningerne til reception og assistenter tilknyttet konferencerum og mødelokaler mv. Det er normalt kun større virksomheder der har råd til og kan udnytte sådanne services (som mødelokale og konferencerum) mens det for mindre virksomheder i stedet betyder at andre medarbejdere i virksomheden skal varetage disse opgaver. Omkostningerne hertil løber ofte op til 3 % af de samlede udgifter til hold af kontor.

De totale omkostninger forbundet med kopiering og print inkluderer den tilknyttede assistent og udstyr hvad end kopimaskinen er leaset eller afbetalt. Disse omkostninger repræsenterer mere end 1 % af de samlede omkostninger til kontorhold.

Telekommunikations og IT faciliteter og services tilhører også denne kategori. Dette inkluderer blandt andet telefonsystemer, selve telefonerne, filservere, internetforbindelse og voicemail system. Alle disse elementer udgør typisk omkring 1 – 2 % af de samlede omkostninger til kontorhold.

Denne kategori indeholder også catering servicer eller anden frokostordning på lejemålet. Dette inkluderer omkostningerne for maden, men inkluderer ikke køkken eller kantineområde.

Samlet set er det dog nok omkostningerne til mødelokaler og konferencerum der er størst i denne kategori.