Vedligeholdelse af lokaler

Disse omkostninger er forbundet med det at vedligeholde lokalerne.

Følgende elementer skal tages med i overvejelserne for at få et fuldt perspektiv over omkostningerne forbundet med vedligeholdelse af lokalerne i et erhvervslejemål:

  • Indendørs reparationer og vedligeholdelse af lokaler (fx maling af vægge og lofter og erstatning af udstyr)
  • Vedligeholdelse af mekanisk og elektronisk udstyr (af fx lys, aircondition, varme, elevatorer o.l.)
  • Reparationer af bygning og lokaler (af fx tage, ydervægge, dræn, fundament, ydre overflader og lokaler)
  • Mindre forbedringer og interne flytninger (fx omfordeling af telefon og internet) 
  • Rengøringspersonale og rengøringsudstyr
  • Affaldshåndtering
  • Vedligeholdelse af grunden (inkl. parkeringspladser og beplantning)
  • Vand og el
  • Kloakafgifter
  • Forsikring af lokaler